Thương hiệu con

Sản phẩm nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Đối tác

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ĐĂNG FOOD

Địa chỉ: 71 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.420.481 | (028) 38.420.484

Email: info@hoangdangfood.com

Fax: (028) 38.420.493

    Thông tin chung

     Liên hệ

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU

HOÀNG ĐĂNG FOOD

Địa chỉ: 71 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.420.481 | (028) 38.420.484

Email: info@hoangdangfood.com

Fax: (028) 38.420.493

Thông tin chung

Giới thiệu

Sản phẩm tiêu biểu

Hệ thống phân phối

Hoạt động bán hàng

Hoạt động công ty

Đối tác

Các giải thưởng

Liên hệ

Mua hàng trực tuyến siêu thị Golden Gerbera

Tuyển dụng Hoàng Đăng Food

Liên hệ kinh doanh (Khách hàng sỉ)

Liên hệ hợp tác (Đối tác kinh doanh nước ngoài)

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU

HOÀNG ĐĂNG FOOD

Địa chỉ: 71 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.420.481 | (028) 38.420.484

Email: info@hoangdangfood.com

Fax: (028) 38.420.493

     Thông tin chung

 • Giới thiệu
 • Sản phẩm tiêu biểu
 • Hệ thống phân phối
 • Hoạt động bán hàng
 • Hoạt động công ty
 • Đối tác
 • Các giải thưởng

     Liên hệ

 • Mua hàng trực tuyến siêu thị Golden Gerbera
 • Tuyển dụng Hoàng Đăng Food
 • Liên hệ kinh doanh (Khách hàng sỉ)
 • Liên hệ hợp tác (Đối tác kinh doanh nước ngoài)