PHÒNG KINH DOANH

SALES ADMIN

Full-time

Lương: Thỏa thuận.

ỨNG TUYỂN XEM JD

SALES MANAGER

Full-time

Lương: Thỏa thuận.

ỨNG TUYỂN XEM JD

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

PHÒNG MARKETING

MARKETING EXECUTIVE

Full-time

Lương: Thỏa thuận.

ỨNG TUYỂN XEM JD

CONTENT MARKETING

Full-time

Lương: Thỏa thuận.

ỨNG TUYỂN XEM JD

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.