BÁNH DINH DƯỠNG PEITIEN ĐÀI LOAN

Pei Tien Foods được thành lập từ năm 1988 là công ty Đài Loan tiên phong sản xuất dòng bánh làm từ các loại ngũ cốc để cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho người tiêu dùng. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, Pei Tien Foods đã vươn tầm quốc tế khi cung cấp sản phẩm cho các nước trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Mexico, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,… và nay đã có mặt tại Việt Nam.

Xem sản phẩm

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị tự nhiên

180gr/gói x12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị thập cẩm

150gr/hộp x 20 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị thập cẩm

150gr/hộp x 20 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc hộp quà –

Vị tự nhiên

180gr/gói x 5 gói/hộp x 6 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc –

Vị phô mai

180gr/gói x 12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc –

Vị đậu nành

180gr/gói x 12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị tự nhiên

180gr/gói x12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị thập cẩm

150gr/hộp x 20 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị thập cẩm

150gr/hộp x 20 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc hộp quà –

Vị tự nhiên

180gr/gói x 5 gói/hộp x 6 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc –

Vị phô mai

180gr/gói x 12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc –

Vị đậu nành

180gr/gói x 12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị tự nhiên

180gr/gói x12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị thập cẩm

150gr/hộp x 20 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc – Vị thập cẩm

150gr/hộp x 20 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc hộp quà –

Vị tự nhiên

180gr/gói x 5 gói/hộp x 6 hộp/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc –

Vị phô mai

180gr/gói x 12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh

Bánh 12 loại ngũ cốc –

Vị đậu nành

180gr/gói x 12 gói/thùng

Liên hệ kinh doanh